Työharjoitteluun Aurinkorannikolle


Jos opiskelet luokanopettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi, sosionomiksi, kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jak­si tai lähihoitajaksi  (tai vastaava) ja sinua kiinnostaa opetustyö Aurinkorannikolla, niin tämä on hyvä mahdollisuus saada tarvittavat opintoviikot suoritettua vähän erilaisessa oppimisympäristössä ja sen lisäksi upeissa maisemissa.
Työharjoittelun kesto määräytyy pääsääntöisesti sen tutkinnon mukaan, jota opiskelet, muutamista viikoista kuukausiin. Työharjoittelun ajankohta voi olla elokuun ja toukokuun välillä. Työharjoittelijalla on itsenäisiä työtehtäviä, mutta hän ei ole yksin oppilaiden kanssa. Työnkuvaan kuuluvat opetuspäivien suunnittelu, oppilaiden ohjaus ja motivointi tehtäviin, opetus, tehtävien tarkastaminen ja muun palautteen antaminen. Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä info@valmennukseen.fi

JATKUVA HAKU! 


Kokemuksia harjoitteluista


Pirjo,    lä­hi­hoi­ta­ja-opis­ke­li­ja

"Harjoittelupaikkana Aurinkorannikon opetus ja valmennus on aivan superhyvä! Karita ottaa huomioon opiskelijan toiveet, mitä ikäluokkia opiskelija haluaa ohjata ja useimmiten työ tehdään parettain. On mahdollisuus tehdä "vierailuja" toisiin ryhmiin ja näin saada kokemusta eri-ikäisten ohjaamiseen ja opettamiseen, yksilöohjausta unohtamatta. Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen saamaani ohjaukseen, vastuuseen ja tehtäviin oman opiskeluni tiimoilta. Karitalla on aina ollut aikaa, jos on ollut pulmatilanteita tai olen halunnut keskustella päivän tapahtumista. Palautetta ollaan annettu myös puolin ja toisin. Voin lämpimästi suositella paikkaa kaikille alan opiskelijoille!"


Henna-Riikka,luokan-opettaja-opis­ke­li­ja

"Opetusharjoitteluni Aurinkorannikolla oli kokemus, josta sain paljon uusia eväitä tulevaisuuden opettajuuteen. Harjoittelu tarjosi tilaisuuden päästä tutustumaan koulumaailmaan turvallisesti omalla äidinkielellä, mutta hyvin uudenlaisessa ympäristössä. Harjoittelun aikana pääsin opettamaan hyvin erilaisia lapsia ja jakamaan heidän kanssaan niin epäonnistumisen tunteita kuin myös suuria oppimisen oivalluksia. Erityisen kiitollinen olen siitä, että pääsin rauhassa tutustumaan jokaiseen lapseen yksilönä ja näkemään heidän oman ainutlaatuisuutensa. Haaveeni on, että jonain päivänä voin vielä palata Aurinkorannikolle näkemään, kokemaan ja oppimaan uutta mukavassa ja rempseässä ilmapiirissä."


Kia, sosionomi-opis­ke­li­ja

"Suoritin kevällä 2019 sosiaalialan 2kk harjoittelun Aurinkorannikon opetus ja valmennuksessa. Suosittelen harjoittelupaikkaa erityisesti kuraattorin työstä tai ylipäätään koulumaailmasta kiinnostuneille so­sio­no­mio­pis­ke­li­joil­le. Harjoittelupaikkana Karitan koulu oli erittäin monipuolinen ja antoisa. Omaan luovuuteen kannustettiin ja jokainen harjoittelija huomioitiin alusta alkaen täysivaltaisena osana työskentelytiimiä. Työharjoittelu koulussa antoi hyvän mahdollisuuden tutustua eri ikäryhmien kanssa työskentelyyn. Sosiaalisten taitojen ja tilanteiden harjoittelu on luonnollinen osa kouluarkea ja koen tärkeänä sen, että omien sosiaalialan opintojen parissa opittuja asioita pääsi konkreettisesti soveltamaan arjen keskellä."